ZO ČSOP Kletr

ZO ČSOP Kletr

Spacák

„Všude dobře, ve spacáku nejlépe…“

Jsme liberecký turistický oddíl, věnujeme se jak pořádání táborů tak celoroční činnosti s dětmi v přírodě. Více o nás si můžete přečíst zde…

Nabíráme nové členy

Pokud vás naše činnost zaujala a máte děti ve věku druhé až osmé třídy základní docházky, tak vás rádi uvidíme v září na úvodní schůzce. Pro bližší informace prosím kontaktujte Matesa (viz kontakty).

Letos budeme mít tři družiny. Vlci (od páté třídy) se budou scházet v úterý. Pro děti do páté třídy budou družiny Poštolek a Ledňáčků, ty se budou scházet v pondělí, respektive ve středu.

Aktualita

  • Na kolech v Hradčanech
    Velikonoce jsme letos strávili v oblasti Máchova kraje. První den jsme se prošli kolem Máchova jezera a přes Hradčanské bučiny až do Hradčan. Večer jsme si zahráli hry zaměřené na hudbu a hudební nástroje. Druhý den byly připravené hry na kolech na nedalekém letišti s následným výletem. Na odpoledne připadla hra zaměřená na stromy, po níž byl závod skupin po okolí. Cílem bylo nalézt co nejvíce kontrol dříve než ostatní týmy. Všechny týmy sledovaly víceméně svou vlastní trasu, ale stejně se potkaly u rybníku, kde musely smočit své nohy. Večer byla zpívanda a po ní část osazenstva vyrazila spát na nedalekou Hradčanskou vyhlídku. V sobotu jsme jeli na další výlet po okolí a odpoledne jsme hráli různé hry. Po večeři jsme se věnovali tvorbě obrázků pomocí voskovek a fénu. Výpravu jsme ukončili úklidem chaty a finálním cyklovýletem do Zákup na nádraží. Všichni zdárně dojeli, jen jeden z nás musel poslení čásst dotlačit, jelikož píchnul zadní duši. Matěj