Mikulášská výprava
Mikulášská výprava

Mikulášská výprava

Při prosincové družinovce jsme se vydali společně autobusem na druhou stranu Ještědského hřebenu. Obě družiny měly svou vlastní trasu, na které plnily různé úkoly. V Hanychově jsme se opět setkali a společně dorazili do klubovny. Tam na nás již čekal čert s andělem a Mikulášem. Těm jsme povyprávěli, jak jsme si užili výlet, a poté jsme vytvořili zážitkové mapy. Tyto mapy se jim líbily, takže jsme od nich dostali sladkou nadílku.